سال جهش تولید
  • 1398-05-15 18:35
  • كد محتوا:16596
شهرداری اصفهان به دنبال توسعه منابع آبی پایدار است

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای محقق شدن امنیت منابع آبی پایدار هستیم که از جمله آن می توان به اجرای حدود ۷۰ کیلومتر کلکتور در سال جاری اشاره کرد تا بتوان تأسیسات آب و فاضلاب را احداث کرد و به سمت تأمین منابع آبی پایدار توسعه دهیم.

به گزارش ايمنا ، حسین امیری در اجلاس معاونان خدمات شهری کلانشهرها با بیان اینکه شهرداری‌ها سهامدار اکثر شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها هستند، خاطرنشان کرد: باید وزارت نیرو نگاه زیست محیطی و به توسعه فعالیت‌های پایدار محیط زیست همگام با شهرداری‌ها را داشته باشد.

وی افزود: وزارت نیرو در بحث واگذاری فاضلاب خام یا پساب، باید با شهرداری‌ها برابر مصوبه هیئت وزیران همراهی کنند و نگاه انتفاعی نداشته باشد.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: مصوبه هیئت وزیران به صراحت تأکید کرده شرکت های آب و فاضلاب موظف هستند فاضلاب خام را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند و شهرداری‌ها تأسیسات و تصفیه‌خانه‌ مورد نیاز را از محل منابع خود احداث کنند، اما در حال حاضر شرکت‌های آب و فاضلاب برداشت دیگری از این مصوبه دارند.

وی افزود: در اصفهان اقدامات خوبی در سال‌های گذشته انجام شده که از آن جمله می‌توان به خرید حدود ۱۷۰ لیتر پساب تصفیه شده اشاره کرد که تأسیسات آن در یکی دو سال گذشته احداث شده است.

امیری با بیان اینکه رویکرد در حال حاضر این است که بیش از ۳۸ درصد منابع آبی پایدار را به سمت استفاده از پساب ببریم، اظهار کرد: در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای محقق شدن این امر هستیم که از جمله آن می توان به اجرای حدود ۷۰ کیلومتر کلکتور در سال جاری اشاره کرد تا بتوان تأسیسات آب و فاضلاب را احداث کرد و به سمت تأمین منابع آبی پایدار توسعه دهیم.

وی گفت: البته باید در نظر داشته باشیم نوع گونه‌ها و توسعه و کاشت این گونه‌ها می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر روند کاهش منابع آبی داشته باشد.